VEFKLER

Vefkler

 

"Vefk"in sözlük anlamı uyum ve dengedir, vefkin sağdan sola, yukarıdan aşağıya veya bir köşeden diğer köşeye olan evlerindeki sayıların toplamı birbirine eşit olduğu için bu adı almıştır, dini terminolojide ise vefk, "tesirli duâ" demektir. Vefk, metafizik alemden kaynaklanan bir problemin düzelmesi için veya hedeflenen bir menfaate ulaşabilmek için gerekli manyetik rezonansın herhangi bir noktaya transferini mümkün kılan ve semanın herhangi bir katına tünel açmaya yarayan, metafiziksel bir mikroçiptir.

Vefk bir dörtgen içinde birbirlerini dik olarak kesen doğruların arasında meydana gelen dörtgenlere, belirli zaman ve şartlarda, belli kurallar ile sayılar, sayıların değerlerinde harfler, kelimeler yada sayıların, harflerin ve kelimelerin beraber yazılmasıyla meydana getirilen şekildir.

Belirli bir amacı elde etmek için yapılan vefk, kurallarına uygun yazıldıktan sonra, derecelerinin hizmetlilerinin isimleri bulunur. Bu hizmetliler Dua ve yemin vasıtasıyla istenen işlerde Allah’ın (C.C.) izniyle görevlendirilir, böylece etkili olur.

Vefkler her sırasında bulunan kare sayısına ya da özelliklerine göre isimlendirilir. Mesela bir sırasında 3 kare varsa üçlü, 4 kare varsa dörtlü vefk, bulunduğu gruba göre, Toprak, Hava, Ateş ve Su vefki, bağlı bulunduğu gezegene göre, Güneş vefki, ay vefki olarak isimlendirilir. Vefklerin bunlardan başka daha bir çok çeşidi de bulunur.

Vefklerde kullanılan harfler ve sayılar, Arapça harfler ve sayılardır. Arap alfabesindeki harflerin ebced hesabında sayısal karşılıkları vardır, vefki yapılacak kelimenin veya cümlenin harflerinin sayısal değerleri Ebced hesabı tablosundan bulunur, toplanır ve elde edilen sayısal değerin vefki yapılır.

Kişiye özel yapılan Vefklerde, özel bir konuda başarılı olma gibi vs..kullanılan kelimeler, genelde Kurân-ı Kerîm âyetleri, talebin kendisi veya Allah (c.c.)'ın isimleridir. Büyü ve buna benzer işlerde kişi ve şahıs isimleriyle beraber esma, âyetler ve başka birçok kelimeler de kullanılır.
Vefkin yapılış kurallarını bilmek gerekir, bundan başka, burçlar, burçların özellikleri, uğurlu gün ve geceleri, birbirleri ile olan dostluk veya düşmanlıkları, burçların yönetici gezegenleri, gezegenlerin birbirleriyle olan dostluk ve düşmanlıkları, gezegen ( yıldız ) saatleri, gezegenlerin tütsüleri, günlerin ve gezegenlerin hizmetlilerinin isimleri ve vefkin derecelerinin hizmetlilerinin isimlerini bulma metotlarını da bilmek gerekmektedir.

VEFK BİR BÜYÜ ÇEŞİDİ DEĞİLDİR

Vefkin büyü ile hiç bir bağlantısı yoktur. Büyü, Allah'tan başka bir kudretin varlığına inanarak, şeytanı memnun edecek tarzda yapılan çalışmalardır. Yani açık bir şirktir. Vefk ise tamamen Rahmânî olarak yapılan çalışmalardır.

Vefkin Muskadan Farkı

Muska; bünyesinde barındırdığı manyetik enerji tükenmesi ile birlikte geçerliliğini kaybeder. Vefk ise evrensel enerjiyi emerek astral dubleye aktardığı için kainat var olduğu müddetçe etkisini devam ettirir.
Vefk Yaptırmak, İslam'a Aykırımıdır?

Allah-u Teala, karşılaştığımız her hangi bir problem karşısında bize vermiş olduğu imkanları kullanmamızı yani tevekkülü farz kılmıştır. Bu manada vefk tevekkülün bir parçası olması itibarı ile inanç anlayışına uygun görülmüştür. Hatta bir çok İslam alimi vefklerle ilgili sayısız kitaplar yazmışlardır.

HAZIRLADIĞIM BAZI VEFKLER

TECRÜBE EDİLMİŞ VE DENENMİŞ VEFKLER

ÇOÇUGU OLMAYANLARA
ALTINI ISLATANLARA
OTİSTİKLERE
SARA HASTALIĞI OLANLARA
KONUŞAMAYANLARA
KEKEMELERE
DERİ HASTALIKLARINA
FELÇ VE TUTULMALARA
İÇ HASTALIKLARINA
İÇ VE DIŞ YARALARA (KANSER VB.)
BAĞLAMA VEFKLERİ
ŞİRİNLİK VE GÜZEL GÖSTERME VEFKLERİ
CİN ŞEYTAN PERİ'DEN KORUNMAK İÇİN VEFKLER
BÜYÜ SİHİR ÇÖZME VEFKLERİ
BÜYÜNÜN TESİR ETMEMESİ İÇİN VEFKLER
NAZAR DEĞMEMESİ İÇİN VEFKLER
EVLİLİK FEVKLERİ
AŞK TILSIMI VEFKLERİ
İŞ VE RIZIK AÇMA VEFKLERİ
CİNLERE KARŞI KORUYUCU VEFKLER
İÇKİ,KUMAR VE KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN KURTARMAK İÇİN YAPILAN VEFK
AİLE HUZURU İÇİN VEFKLER
ÖĞRENCİLERİN SINAVLARDA BAŞARILI OLMASI İÇİN VEFKLER

    
         

•Cennet'ül Esma (Ölüm hariç her şey için kullanılır)

 
• Bağlama Vefki
 
•En'am 63. ayetinde kullanıldığında sevgi için,şifa ile ilgili ayetlerde şifa için aşk ile ilgili ayetlerde kullanıldığında aşk için

 


 

• Baht açmak için
 Kısmeti bağlı olanlar için

 
• İşyerinde başarı için

 


• Uykusuzluk için

 


  

 

•İnsan bedenine giren cini çıkartmak için 

 
• İş Rızık Açmak İçin


• Yeni dünyaya gelmiş bebeği kem gözden korumak için

 • İçki Kumar ve kötü alışkanlıklardan kurtarır ve korur


 


• Cinlerden korunmak için
 
 • Gece kabus görenler-Rüyasında korkutulanlar için 

 


  •Dostların sevmesi için,düşmanların korkması için 
 

•Yangınlara sele her türlü afata karşı korur (eve,iş yerine,arabaya,bağa,bahçeye koyulur)

 

 

•Al basması için (lohusalı bayanlara)
 

 
•Cesaret için devamlı korkanlara korkuyu yenmek için
 


•Hiç dinmeyen sancılar için

 
• Hayırlı olan bütün ihtiyaçları karşılanır
 
• Herkez kendisinden çekinir İnsanlar kendisinden korkar istekleri yerine gelir

 
• KAÇANI GERİ GETİRMEK İÇİN
 • GÖZ ZAYIFLIĞI VE GÖZ HASTALIKLARI İÇİN
 

• EVLADI ANA BABAYA KARŞI YUMUŞATMAK İÇİN
 
•GÜZEL GÖRÜNMEK İÇİN
 
•KORUNMA İÇİN
 
•HACET İÇİN
 
•SİHİR BÜYÜ İPTALİ (BOZMA)
 •GENEL ŞİFA İÇİN
 
 •SEVGİ VE BAĞLILIK İÇİN
 
•ALTINI ISLATAN ÇOCUK VE YETİŞKİNLER İÇİN
 

 
 

•TASALLUTA KARŞI

• SEVGİ BARIŞTIRMA CELB TESHİR
 •RIZIK CELBİ
 •ÖLÜM HARİÇ HER DERDE DEVADIR

 
•TÜM HASTALIKLARA ŞİFA İÇİN KULLANILIR

 •GÜZEL GÖRÜNMEK İÇİN VE EVLENEMEYEN BAYANLARA

 • GENEL ŞİFA İÇİN

 •SEVGİ İÇİN KULLANILIR

 •SEVGİ MUHABBET İÇİN
  •NAZAR İÇİN