GİZLİ İLİMLER

Gizli İlimler

 

Bu ilimler genellikle, büyü, kehanet, fal, astroloji, huruf ilmi, ebced ilmi, vefk ilmi, fizyonomi, tarot… gibi geleneksel kültürlerde sık rastlanan bilgi alanlarından oluşmaktadır.Ancak bu alanlara duyulan ilginin modern toplumlarda da devam ettiği ve hatta teknik ve araçlar düzeyinde modernleştirildiği de gözlenmektedir.Söz gelişi, astroloji alanına ait uygulamalar tamamen kompütarize edilmiş durumdadır. Buna paralel olarak astrofizikte göz alıcı başarıların kaydedildiği çağımızda astrolojiye duyulan kitlesel ilgi gözler önündedir.

Ancak geleneksel gizli ilimlerin hem din hem de bilim ile ilgili tartışmalı yönleri de gündemden hiç düşmemektedir.Bir çok insan bize soruyorlar İlimin Gizlisi mi olur diye…Bilim her şeyi açıklarmış . Ortaya serermiş. İlim niye gizliymiş .Her doğru her yerde söylenmez diye bir şey vardır. Söylendiğinde insan fıtratına ve karakterine bağlı olarak kötü yönde kullanılması ihtimali vardır.

Atom bombasının nasıl yapıldığı ve sırları her yerde yazıyor herkes tarafından biliniyormu ? İnsan DNA sının haritasının nerede  ve nasıl çıkarıldığını  kim kaç kişi bilir.  Yada bir ilacın muhteviyatının oluşumunu kaç kişi bilir , Uzayda seyahat eden mekiklerin ,uyduların, cihazların elektronik programları kamu oyuna ve herkesin bilgisine sunulurmu ? Bu gün  coca cola nın karışımı dahi neredeyse dünyanın en büyük sırrı  gibi saklanırken .Hani bilim her şeyi açıklardı.

Kısacası endüstri yani bilim casusluğuna karşı alınan tüm bu önlemler gücü (bilimsel gücü ) kendisinde bulunduranların bu sırrı saklama çabalarından başka bir şey değildir..İnsanların büyük bir çoğunluğu çevrelerinde gizli güçlerin bulunduğunu, sır dolu bilgi kaynaklarının olduğunu, kendi içlerinde açığa çıkmamış güçler taşıdıklarını ve bunlara benzer birçok özellikler içeren olguları hissetmişlerdir.

Büyücülük, Maji, simya ve buna benzer konuları kapsayan gizli bilimler, insanın bir çeşit başka bir dünyaya ilişkin inançlarını ve orası ile iletişim kurmaya çalıştığı araçları ele alır.İnsanların gizli bilgilere olan inançları bilimin ilerlemesi ile değişmiş, toplumdan topluma farklılıklar göstermiştir.Bir örnek buraya dikkat…Bilim, elmanın ağaçtan düşüşünü yerçekimi ile açıklar. O elmanın ağacın altından geçen belirli bir insanın, bir başkasının değil ille de o insanın başına düştüğünün açıklamasına girişmez.

Her Muradınız İçin...                                       

Her muradın olması için Besmele-i Şerife 7 gün (786)'şar defa okunur.
*Her çeşit afetten,hırsızdan,yangından ve ani ölümden korunmak için yatarken (21) defa okunur.
*Düşman ve zalim kimseden korunmak için yüzüne karşı (51) defa okunur.
*İnsanın ummadığı yerden rızka nail olması için güneş doğarken güneşe karşı (600) defa Besmele ve Salavat-ı Şerife okunur.
*Başkasının sevgisini kazanmak için (786) defa bir bardak suya okunarak 7 sabah içilir.
*Vesveseden kurtulmak için (786) defa bir bardak suya okunarak 7 sabah içilir.
*Şuurunu kaybeden kimseye (786) defa suya okunarak 7 sabah içirilir.
*Ezber gücüne sahip olmayan (786) defa suya okunur 7 sabah güneş doğarken içirilir.
Kalp gözünün açılması için sabah namazından sonra (2500) defa okunur.
*Bir kağıda (35) defa yazılır eve asılırsa her türlü şerden korunur.
*Ticaretin verimli olması için (35) defa yazılarak ticarethaneye asılır.
*Muharrem ayının birinci günü (130) defa yazılarak üzerinde taşıyan kimse hayat boyu kötülüklerden korunur.
*Kurşuna Besmele-i Şerife yazılır oltaya bağlanırsa av çok olur.
*(14) gün oruç tutulur ve o müddet içinde her namazın arkasından (1000) defa okunursa ruhanilerle görüşülür.
*Hastalıktan korunmak için (190) defa yazılarak taşınır.
*Yedi badem üzerine (er-Rahıym) ism-i şerifi yazılır.Her bademe (31) defada Besmele-i Şerife okunur ve kime yedirilirse aralarında sevgi meydana gelir.
*Herkim Besmele-i Şerifeyi 7 gün (786) defa okursa nimetin gelmesi , mazarratın gitmesi için muradına nail olduğu gibi, maddi ve manevi büyük kazançlar elde eder.
*Besmele zalime (50) defa okunursa, ALLAH Teala o zalime korku verir, şerrinden emin olur.
*Ağrı üzerine 3 gün arka arkaya 100er defa okunursa , ALLAH'ın izni ile ağrı zail olur.
*Hapiste olan 3 gün 3 gece ve gündüzleri (1000)er defa okursa, bağlı olsa bile ALLAH'ın izni ile kurtulur.
*Temiz bir kalple 40 gün sabah namazından sonra, (20)şer defa okursa,Cenab-ı Ecelli ve Ala okuyanın kalbini sırlarla doldurur.Kainatta meydana gelen her şey rüyada kendisine gösterilir.


Çok Zor İşlerin Hallolması için Dua

Bismilahirrahmanirrahim ya müzillü külle cebbarin bi kahri azizi sultanihi
2.050 defa bir günde eğer bitiremezsen 3 günde bitecek zor işlerin olmasi için
ALLAH kabul etsin...!

Hacet ve Yüksek Mertebeler İçin

Bu beyti 21 defa okuyan kimsenin, istediği her haceti muhakkak kolaylıkla yerine getirilir.
Ela ve elbisenni heybeten ve celaleten
Ve küffe yedel a'dai anni bi ğalmehet


Kevser Suresindeki özellik !!

Belli bir saatte ve dakikada uyanmak icin
Ihlasli bir mümin, yatmadan önce KEVSER suresini okur ve söyle dua eder:
„Ya Rabbi, bu sure-i serifedeki Ruhaniler ve Melaikeler beni, falan saat falan dakikada uyandirmazlarsa, ahirette vebalim onlardan sorulsun“.
Hikmet-i Ilahi, kisi tam o vakitte uyanir, uyandirilir.

GAYRİ MEŞRU, İSLAM EDEBİNE AYKIRI OLMAYAN ÇOK ÖNEMLİ BİR DİLEK İÇİN YASİN SURESİ’Nİ ÇEVİREREK OKUMA USULÜ…

NOT; Anlamlar çok değiştiği için Latinceden okuma olmaz sureyi ve mübiyn duası Kuran diliyle orjinal okunmalıdır

Haftada 2 defa Perşembe günü akşam namazından sonra ve Cuma günü sala vaktinde okuma yapılır…
Evvela halis niyetle , ALLAH c.c rızası için 2 rekat Hacet Namazı kılarsın . Birinci rekatta Fatiha’dan sonra İnşirah Sure’sini , İkinci rekatta Fatiha’dan sonra Kadir Sure’sini okursun… Selam verdikten sonra ;

* 7 defa istiğfar / 3 defa İhlas Suresi / 1 defa Fatiha / 1 defa Ayetel Kürsi / 7 defa YA LATIYF 33 defa SUBHANALLAH / 33 defa ELHAMDULİLLAH / 33 defa ALLAHU EKBER / 3 defa Salli ve Barik / 121 defa ( YA MUCİYB YA ALLAH c.c ) okur ve niyetini yaparsın... SONRA ;

* Niyetin için YASİN-İ ŞERİF okumaya başlarsın...Okumaya başlayınca ilk ayeti 70 defa tekrar
eder ve devam edersin... YASİN-İ ŞERİF' ‘te 7 yerde MÜBİYN ( مُـبيـنْ ) kelimesiyle ayet son bulur...

BİRİNCİ MÜBİYN 'e geldiğinde 1 defa MÜBİYN Duası ve 1 defa Salli ve Barik okursun...Niyetini 3 defa tekrar edersin 1 defa Salli ve Barik okursun.. 3 defa AMİN dersin . SONRA ; YASİN SURESİNİ tekrar en baştan İKİNCİ MÜBİYN 'e kadar okursun…

İKİNCİ MÜBİYN 'e geldiğinde yine 1 defa MÜBİYN Duası ve 1 defa Salli ve Barik okursun...Niyetini 3 defa tekrar edersin 1 defa Salli ve Barik okursun.. 3 defa AMİN dersin . SONRA ; YASİN SURESİNİ tekrar en baştan İKİNCİ MÜBİYN 'e kadar okursun…

3.MÜBİYN 'e geldiğinde yine 1 defa MÜBİYN Duası ve 1 defa Salli ve Barik okursun...Niyetini 3 defa tekrar edersin 1 defa Salli ve Barik okursun.. 3 defa AMİN dersin . SONRA ; YASİN SURESİNİ tekrar en baştan DÖRDÜNCÜ MÜBİYN 'e kadar okursun…

4. MÜBİYN 'e geldiğinde yine 1 defa MÜBİYN Duası ve 1 defa Salli ve Barik okursun...Niyetini 3 defa tekrar edersin 1 defa Salli ve Barik okursun.. 3 defa AMİN dersin . sonra ; YASİN SURESİNİ tekrar en baştan BEŞİNCİ MÜBİYN 'e kadar okursun…

5.MÜBİYN 'e geldiğinde yine 1 defa MÜBİYN Duası ve 1 defa Salli ve Barik okursun...Niyetini 3 defa tekrar edersin 1 defa Salli ve Barik okursun..
3 defa AMİN dersin . sonra ; YASİN SURESİNİ tekrar en baştan ALTINCI MÜBİYN 'e kadar okursun…

6. MÜBİYN 'e geldiğinde yine 1 defa MÜBİYN Duası ve 1 defa Salli ve Barik okursun...Niyetini 3 defa tekrar edersin 1 defa Salli ve Barik okursun..
3 defa AMİN dersin. sonra ; YASİN SURESİNİ tekrar en baştan YEDİNCİ MÜBİYN 'e kadar okursun…

YEDİNCİ MÜBİYN 'e geldiğinde yine 1 defa MÜBİYN Duası ve 1 defa Salli ve Barik okursun...Niyetini 3 defa tekrar edersin 1 defa Salli ve Barik okursun..
3 defa AMİN dersin . sonra ; Sureyi tekrar en ba؛tan okumaya ba؛larsın…* YASİN-İ ŞERİF ‘in 82 ve 83 ‘cü Ayetlerine ( yani son iki ayeti...) geldiğinde bu ayetleri 3 defa tekrar edersin ...

Sonra da şu Ayeti 1 defa okursun ,

كَلاَّ لاَ تُطِـعْـهُ وَاسْجُـدْ وَاقْــتَرِبْ

secdeye gidersin.Secde deki tesbihten sonra niyetini de 3 defa tekrar edersin.
Secde den sonra 3 defa AMİN dersin ve birdefa FETİH SURESİ'ni okursun sonra tekrar ;

* 3 defa istiğfar / 3 defa İhlas Suresi / 1 defa Fatiha / 1 defa Ayetel Kürsi * 1 defa Salli ve Barik /
* 33 defa SUBHANALLAH / 33 defa ELHAMDULİLLAH / 34 defa ALLAHU EKBER

Okur ve bitirirsin… Okuma yaptığın Cuma gününde niyetin için bir ekmek sadaka verirsin.

Bu şekilde tarif edilen usul üzere niyetin için 7 veya 14 hafta veya okumaya devam edersiniz…MÜBİYN DUASI BUDUR

بِسْمِ اللهِ الـرَّحْمنِ الـرَّحيمِ

سُـبْحَانَ الْمُـــنـَفِّسُ عَنْ كُلِّ مَدْ يُونٍ * سُـبْحَانَ الْمُفَرِّ جُ عَنْ كُلِّ مَحْزُونٍ *
سُـبْحَانَ الْمُخَلِّصُ عَنْ كُلِّ سْجُونٍ سُـبْحَانَ مُجْر ي ءِ الْـمـَآءِ فِى الْبِحَارِ وَالْعُيُونِ *
سُـبْحَانَ مَنْ جَعَلَ عِلْمَ خَزَآئـِنِهِ بَيْنَ الْكَافِ وَالنُّـونِ * سُـبْحَانَ الَّذي
إِذَا قَضي اَمْرًا فَـإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُــنْ فـَـيَكُونُ فَسُـبْحَانَ الَّذي بِيَدِهِ مَـلَـــكُوتُ
كُلِّ شَىْءٍ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ *Arize Duası

İki Arapça bölümün ortasındaki boş yere isteğini yaz ve sonra herhangi bir kuyu ya da nehrin kenarında durarak İmamı Zaman Aleyhisselam’ın naiplerinden herhangi birini kastederek şöyle seslen.

Selam olsun sana! (Bu dört isimden biri zikredilir: Osman b. Said Amri, Muhammed b. Osman, Hüseyin b. Ruh Nevbahti, Ali b. Muhammed Semuri)

Şahadet veriyorum senin ölümün Allah yolundaydı ve Allah katında sen dirisin ve rızıklandırılmaktasın. Gerçektende Allah katında olan hayat ve diriliğine hitap arz ediyorum. Bu benim mektubumdur ve İmamı Zaman Aleyhisselam’a olan ihtiyacımın arz edilişidir ve senden arzım bu ihtiyacımı ve mektubumu mukaddes huzura arz etmendir, şüphesiz sen emin ve güvenilirsin. Ve mektubu bırak.
بسم الله الرحمن الرحيم
كتبت يا مولآي صلوات الله عليك مستغيثا، وشكوت مانزل بي مستجيرا بالله عزوجل، ثم بك من امرقد دهمني واشغل قلبي واطال فكري، وسلبني بعض لبي وغير خطير نعمةالله عندي، اسلمني عندتخيل وروده الخليل، وتبرء مني عندتراءي اقباله الي الحميم،وعجزت عن دفاعه حيلتي وخانني في تحمله صبري وقوتي، فلجات فيه اليك وتوكلت في المسءلةالله جل ثناوه عليه وعليك في دفاعه عني علما بمكانك من الله رب العالمين، ولي التدبير ومالك الامور، واثقا بك في المسارعة في الشفاعةاليه جل ثناوه في امر، متيقنا لاءجابته تبارك وتعالئ اياك باءعطاءسولي، وانت يامولاي جدير بتحقيق ظني وتصديق املي فيك في امر كذاوكذا

(Not: Hacetlerinizi bu bölüme yazınız)

فيمالاطاقةلي بحمله ولاصبرلي عليه،واءن كنت مستحقاله ولأضعافه

بقبيح افعلي وتفريطي في الواجبات التي لله عزوجل،فاءغثني يامولاي صلوات الله عليك عنداللهف،وقدم المسءلةلله عزوجل في اءمري قبل حلول التلف وشماتةالأعداء،فبك بسطت النعمةعلي،واساءل الله جل جلاله لي نصراعزيزاوفتحاقريبافيه بلوغ الامال،وخيرالمبادي،وخواتي م الأعمال،والأمن من المخاوف كلهافي كلحال،اءنه جل ثناوه لمايشاءفعال،وهوحسبي ونعم الوكيل في الميدءوالمال،
Şahmeran Duası

işte şehmeran duası 7 kere ardarda 3 gün boyunca okuyun bu dua anadoluda yılanların eve girmemesi yada tarlada vs vs gibi yerlerde yılanların saldırısına uğramamk için okunurmuş

şehmeranın diğer bir özelliğide dilekleri gercekleştirmesidir bollluk ve bereket vermesidir bu dua dediğim şekilde okunursa 40 gün içinde gercek olurmuş

bu dua ile ilgili olarak başlarken şehmeran aşkına diterek başlamak

Allahu la ilahe illa Hüvel Hayyul Kayyum.Allahula ilahe illa Huvel aliyul Hakim.
Allahu la ilahe illa huves Semiul Alim.Allahu la ilahe illa Huver Rahmanürrahim
Allahu la ilahe illa Huvel Vahidul Ehad.Allahu la ilahe illa Huvel Ferdül Varid.
Allahu la İlahe illa Huve Raufur Rahim.Allahu la ilahe illa Huvel Aziz’ur Rahim.
Allahu la ilahe illa huvez Zahirul Batınu.Allahu la ilahe illa Huvel Ahadus Samedu.
Allahu la ilahe illa Huvel Fetta’ul Alim.Allah’u la ilahe illa Huvel Aziz’ul Alim.
Allahu la illa Huvel Hannan’ul Mennan’ul Deyyan.Allahu la ilahe illa Huvel Kadir’ul Kahiru.
Alahu la ilahe illa Huver-Rafiul Alim.Allahu la ilahe illa Huver-Rabbül arş’il Azim.
Allahu la ilahe illa Huvel Melikul Kudüs.Allahu la ilahe illa Huvel Hamdul mubin.
Allahu la ilahe illa Huvel Bais’ul Varis.Allahu la ilahe illa Huvel Esmaul Hüsna.
Huvel Hayy’u la ilahe illa Huve Fadi’u MuhlisineLehuddiyn. Subhane birahmetike ya erhammerrahimin.Velhamdu-lillahi Rabbil alemin

 Fatiha suresi nin sırları

Yemin ederim ki, Allahü teâlâ, ne Tevrat’ta, ne İncil’de, ne Zebur’da, ne de Furkan’da, o surenin benzerini indirmemiştir. O, namazlarda tekrar edilen yedi âyet olup, bana verilen Kur'an-ı azimdendir. (Hadis-Tirmizi)

Kuran-ı Kerim' in sırrı Fatiha Suresi:

 
Rızık, .......................100
Fatiha ile erişirsin sirra
...................1000
Kemal vechi uzere tam BIN olsun..
Ulaşirsin dunyaliktan diledigine kolayca
Her pahaliligin yaninda bir ucuzluga
Bu dedigimi yap ki dogruyu bulasin \Zevalsiz bir nimet icinde kalasin….
Fatiha Suresinin esrari icin gunde ....100....defa okumak yeterlidir.
Ruhanilerle munasebet ve goruşmek isteyen ve onlari istedigi dogrultuda yardimlarini...............100........... Arzu ettigi maksatlar kendisine hasil olur.
Kimde gunde ......100... okunursa....her dileyi..................... olur
Bir işini Fatiha Suresi ile yapmak istiyorsan,.....100......... okunursa kendisine bazi esrarlar belirir. Bunu yaparken guzel bir tutsu yakmasi iyidir. Boyle birsey zahir olan kişi bu konuyu kimseye acmasin ve sir olarak saklasin.
Fatiha Suresi en buyuk, en mukemmel, en etkili, ruhanilerle irtibat icin en tesirli Suredir..
Evet. Okuyan kisa surede tesirini gorur.
-Okumaya devam eden kişi; hem dünyada hemde ahirette yüce makamlara ulaşır.
-Halk arasında sevgi, saygısı ve itibarı çoğalır. İstediği makama ulaşır. Hiç kimse ona zarar veremez.
-Fatiha Suresi bir hacet ve arzunun olması için okumak, o işin olmasına vesiledir.
-Okumaya devam eden kişiye; Allah hayırlı ve faydalı kapılar açar. İlim öğretir. Gizli bilgileri ve tedavi etme yollarını öğretir. Hem Zahiri, hemde Batıni ilim nasip eder.
Tüm sırlara vakıf olmaya başlar. İstek ve arzuları gerçekleşir.
Hangi daveti Fatiha Suresi’nin sonuna ekleyerek okunsa cabuk ve hizli bir şekilde tesiri goruluyor.
Fatiha suresini okuyunca, Her hangi bir davet katmaya bile gerek kalmiyor.

BIR FAYDA:
                                                                                           

(Fatiha suresi Besmele ile birlikte okunur.)
1.Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir'Rahıym, 2.El-hamdü lillahi Rabbil-âlemiyn.
3.Er'Rahmânir-Rahiym.
4.Mâliki Yevmiddiyn
5.Iyyâake-nâbüdü ve iyyâakenesteiyn
6.İhdinassırâtal-müstekıym
7.Sıraatalleziyne-en'amte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim ve leddâlliyn

 Tin Suresi Ve Fazileti                                                                                   

''Tin'', dağ adı veya incir demektir. Büruc suresinden sonra Mekke'de inmiştir, 8 ayettir.

Rahman ve Rahim (olan) Allah'ın adıyla.

1-incire zeytine,
2-sina dağına
3-ve şu emin beldeye yemin ederim ki,
4-biz insanı en güzel biçimde yarattık.
5-Sonra da çevirdik aşağıların aşağısına attık.
6-fakat iman edip salih amel işleyen için eksilmeyen devamlı bir ecir vardır.
7-Artık bundan sonra ,ceza günü konusunda seni kim yalanlayabilir?
8-Allah, hüküm verenlerin en üstünü değilmidir


Mülk Suresinin Bir Faydası

Mülk Suresi (Tebareke)
Bismi’llâh’ir-Rahmân’ir-Rahîm
(1) Tebârekelleziy biyedihil mülkü ve hüve alâ külli şey’in kadiyrün (2) elleziy halekal mevte vel hayate liyeblüveküm eyyüküm ahsenü amela ve hüvel azıyzül ğafur (3) elleziy haleka seba semavatin tibakan ma tera fiy halkır rahmani min tefavüt ferciıl basare hel tera min füturın (4) sümmerciıl basare kerreteyni yenkalib ileykel besarü hasien ve hüve hasiyr (5) ve lekad zeyyennes semaed dünya bimesabıyha ve cealnaha rücûmen lişşeyatıyni ve a’tedna lehüm azâbes seıyr (6) ve lilleziyne keferu birabbihim azabü cehenneme ve bi’selmasıyr (7) izâ ülku fiyha semiu leha şehiykan ve hiye tefurü (8) tekadü temeyyezü minelğayzı küllema ülkıye fiyha fevcün seelehüm hazenetüha elem ye’tiküm neziyr (9) kalu belâ kad câena neziyrün fekezzebna ve kulna ma nezzelellahü min şey’in in entüm illâ fiy dalâlin kebiyr (10) ve kalu lev künna nesmeu ev na’kılü ma künna fiy ashabis seıyr (11) fa’terefu bizenbihim fesuhkan liashabis seıyr (12) innelleziyne yahşevne rabbehüm bilğaybi lehüm mağfiretün ve ecrün kebiyr. (13) ve esirru kavleküm evicheru bihî innehu aliymün bizatissudur (14) elâ yalemü men halâk ve hüvel latıyfül habiyr (15) hüvelleziy ceâle lekümül’arda zelûlen femşu fiy menâkibiha ve külu min rizkıhî ve ileyhinnüşur (16) eemintüm men fiyssemâi en yahsife bikümül’arda feizâ hiye temur (17) em emintüm men fiyssemâi en yürsile aleyküm hasıba feseta’lemune keyfe neziyr (18) ve lekad kezzebelleziyne min kablihim fekeyfe kâne nekiyr (19) evelem yerev ilettayri fevkahüm saffatin ve yakbıdne ma yümsikühünne iller rahmân innehu bikülli şey’in basıyr (20) emmen hâzelleziy hüve cündün lekum yansurukum min dunir rahmân inilkâfirune illâ fiy ğurur (21) emmen hâzelleziy yerzükuküm in emseke rizkah bel leccû fiy utüvvin ve nüfur (22) efemen yemşiy mükibben alâ vechihi ehda emmen yemşiy seviyyen alâ sıratın müstekıym (23) kul hüveleziy enşeeküm ve ceale lekümüssem’a vel’ebsâre vel’ef’ideh kaliylen ma teşkürun (24) kul hüvelleziy zereeküm fiyl’ardı ve ileyhi tuhşerûn (25) ve yekûlune meta hazelvadü in küntüm sadıkıyn (26) kul innemel ılmü ındallah ve innema ene neziyrün mübiyn (27) felemma reevhü zülfeten si'yet vücuhülleziyne keferu ve kıyle hazelleziy küntüm bihî teddeun (28) kul ereeytüm in ehlekeniyallahü ve men maıye ev rahımena femen yüciyrül kafiriyne min azabin eliym (29) kul hüver rahmân amenna bihî ve aleyhi tevekkelnu feseta’lemune men hüve fiy dalâlin mübiyn (30) kul ereeytüm in asbeha maüküm ğavren femen ye’tiyküm bimâin meıyn (Allâh-u Rabbül Alemin)

Guzellesmek icin:Mulk Suresini okuyan kimsenin yuzunun guzelligi Hz. Yusuf peygamberin guzelligine benzer.
Kabir Azabi:Mulk suresini okuyan kabir azabi gormez, kabir azabini engelliyicidir, kurtaricidir.
Define: Mulk suresini okumaya devam eden kimse define ve hazineler bulur.
Hadim:Mulk suresini okumaya devam eden kimse Hadimini musahhar eder.
Hasta: ELA YA'LEMU MEN HALEKA VE HUVEL LATIFUL-HABIR cumlesindeki ozellik hastaya yarar saglar, belayi defeder, musibetleri cevirir, fakirligi onler,
Makam mevki icin,Defineler, hazinerler icin,Dunya ve ahirette arzun ne ise 12.000 defa okunmasi tavsiye edilmistir.

Korku ve belalardan korunma duaları

İmam-ı Rabbani hazretleri, talebeleri ile, uzak bir yere giderken, gece, bir handa kaldılar. (Bu gece bir bela zuhur edecektir. [Besmele ile] (Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdı ve lâ fissemai ve hüves-semi’ul alim) duasını 3 defa okuyun) buyurdu. Gece büyük yangın oldu. Her odada eşyalar yandı. Duayı okuyanlara bir şey olmadı.

Dert, bela, fitne, hastalık, nazar, sihir ve zalimlerin şerrinden korunmak için, sabah akşam, imam-ı Rabbani hazretlerinin bildirdiğini hatırlayarak, 3 defa okumalıdır. Âyât-i hırz okununca da, bu duayı okumalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdi ve lâ fissemai ve hüves-semi’ul alim duasını sabah 3 kere okuyana, akşama kadar, akşam okuyana da, sabaha kadar hiç bela gelmez.) [İbni Mace]

Korkulu yerde ve düşman karşısında, emin ve rahat olmak için Li ilafi’yi okumalıdır. Tecrübe edilmiştir. Gece ve gündüz, hiç olmazsa, 11 defa okumalıdır! Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(“Euzü bikelimâtillahi-ttammâti min şerri mâ haleka” duasını okuyana, o yerden kalkıncaya kadar, hiçbir şey zarar veremez.) [Müslim]

(Issız bir yerde, bir şey kaybeden veya bir yardıma ihtiyacı olan, “Ey Allah’ın kulları bana yardım edin” desin! Her yerde, sizin görmediğiniz Allah’ın kulları vardır. Korkulu yerde 3 kere, Allah’ın kulları, bana yardım edin demelidir.) [Taberani]

(Hasbiyallahü ve ni’mel vekil sözü her korku için bir emniyettir.) [Deylemi]

Korkulu şeyden kurtulmak ve bir dileğe kavuşmak için Taha suresinin 37. âyetinden [velekaddan] 39. âyetin sonuna [ala ayniye] kadar olan kısım, su geçirmez bir şeye 7 defa sarıp veya içi görünmeyecek şekilde PVC yaptırıp yanında taşımalıdır. Faydası çok görülmüştür.

İmam-ı Rabbani hazretleri cinden korunmak için ve korkulu zamanlarda, (Lâ havle velâ kuvvete illa billah-il-aliyyilazim) okunmasını emrederdi. Muhammed Masum hazretleri buyuruyor ki:
Dertlerden kurtulmak ve murada kavuşmak için 500 kere Lâ havle velâ kuvvete illâ billah demeli, okumaya başlarken ve okuduktan sonra 100'er kere Salevat-ı Şerife okuyup dua etmelidir.
Dertlerin, belaların gitmesi için, istiğfar okumak da çok faydalıdır, çok tecrübe edilmiştir. Hadis-i şerifte, (İstiğfara devam edeni, çok okuyanı, Allahü teâlâ, dertlerden, sıkıntılardan kurtarır. Onu, hiç ummadığı yerden rızıklandırır) buyuruldu. İstiğfar, insanı her murada kavuşturur. Tevbe etmeli, istiğfarı çok okumalı. Bütün dertlere, sıkıntılara karşı faydalıdır. Allahü teâlâ, (İstiğfar okuyun; imdadınıza yetişirim) buyurdu. (Hud 52)

Çok Büyük Bir Korunma Duası                                   

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِى لاَ يَدُرّ ُ معَ اِسْمِهِ شَيْءٌ فِي اْلاَرْدِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمْ
Türkçe Okunuşu: Bismillâhillezî lâ yedurru mea ismihî şey'un fî-l (ea)rdi ve lâ fis-semâi ve hüves-semîul alîm.

Bu Duanın Havassı: Enes bin Malik'e (R.A.) Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi Vesellem) buyurdular ki: "Her kim her sabah bu duayı okursa, kimsenin ona yolu yoktur. Yani ne zehir, ne sihir (büyü), ne de zalim bir sultan (ya da bir yönetici, patron) ona zarar veremez

Büyü Tesbiti için Ekmek Yapma Yöntemi

Ekmek Yapma : Bu yöntemi üzerlerinde büyü olduğundan şüphelenen herkese tavsiye ederim. Evde veya iş yerinde Büyü olup olmadığı anlamanın çok iyi bir yoludur. Un , Kabartma tozu alınır ve evde yada iş yerinde ( nerede büyü olduğundan şüpheleniliyorsa orada ) Ekmek yapılır. Şimdilerde yeni çıkan ekmek yapma makineleri de aynı işi görür. Eğer evde veya iş yerinde Büyü varsa Ekmek kabarmayacak , sönük kalacaktır. Bunun nedeni ekmeğin kutsal bir şey olmasından kaynaklanır. Ekmek kutsaldır ve Büyü ile kirletilmiş bir ortamda kabarmaz , oluşmaz. Atalarımızın şu özlü sözünde olduğu gibi : ‘’ Çöplükte Yedi Veren Gülü Bitmez ! ‘’ Eğer sizde evinizde veya iş yerinizde Büyü olduğundan şüpheleniyorsanız Evinizde veya İş yerinde Ekmek yapınız. Eğer ekmek kabarmazsa üzerinizde Büyü olduğundan bahsedilebilir.

Manevi hastalar için dualar

Burada bahsi geçen Ayeti kerimeler Cinlenmiş, Sihir yapılmış, Yahut cinler tarafından rahatsız edilen kişilerce okunması önemle tavsiye olunur. Bu ayetler belirli miktarlarda okunmalı Bir gün içinde 3 ten fazla hastaya okunmamalı eğer hastanın durumu ilerlemişse zaten ilk okumada hemen tesirini gösterecektir. Eğer okuma devam edilirse bu ayetler hastanın içindeki cinin yanmasında yahut hastalanmasında çok büyük tesiri vardır. Okumalar zamana yayılmalı 3, 7 gün gibi zaman zarfında 3 er kere okunabilir. Aynı zamanda bu ayetler Nazar içinde okunabilir ve ayrıca nazar bahsindede geçecektir.

Hastaya okumanın şartları:

1- Hasta huzurda olacak, kendisi olmadan herhangi bir şekilde okuma yapılamaz. Eğer kadın ise yanında mahremi olmalı. Ve temiz olmalı(Adet halinde olmamalı.) mümkünse namaz abdesti almış olmalı.Eğer temiz değilse cinler hastaya çok fazla eziyet edebilir. rahatsızlığını zararlı duruma getirebilirler. dikkat edilmelidir.

2. Hastanın Manevi durumuna dikkat etmesi lazım eğer dikkat etmezse o kapı daima açıktır.okuma esnasında çıkan cin tekrar geri dönebilir.Elinden geldiğince Namaza devam etmeli.Namaz bir kaledir. Allah Teala o kaleye girenleri inşaallah lütfuyla muhafaza eder.

3- Okuma esnasında evde yahut okumanın yapıldığı yerde canlı resmi bulunmamalı (kedi/köpek/insan çocuk resmi dahil canlılara herhangi bir resim olmamalı)

4- Üzerinde Ehil biri tarafından (Ayet ve hadis harici yazılar bulunmayan) muskalar hariç bütün muskalar çıkartılmalı. Bazen yanlış yazılan yazılarda cinlere kapı açabilir, okumanın etkisini azaltabilir.

Okuma şu şekilde olmalı: Okuyan kişi önce 11 salavat-ı şerife, 11 istiğfar ( estağfirullahel aziym el kerimellezî la ilahe illa hü el hayyel kayyüme ve etübü ileyh) diyerek Ya rabbi şu hastanın üzerinde onu etkileyen her netürlü hastalık cin peri büyü nazar hasılı her ne türlü pislik varsa acilen şifa ver, Bismillahişşâfi bismillahil kâfi Bismillahil muafî bismillahillezi la yedurru measmihi şey'ün fil erdzi vela fissema'i ve hüvessemi'ul aliym. diyerek başlamalı ve şu ayetleri okuyarak hastanın sağ kulağına her ayet sonunda üflemeli gerekirse bu işlem 3,5 ,7,11,21 defa tekrarlanabilir eğer içeride cin varsa hasta mutlaka tepki verecek çeşitli işaretlerle kendini belli edecektir.

Not: Buradaki ayetler sadece bilinmesi amacıyla konulmuştur. Bu ayetleri kişi kendisinede okuyabilir. Başkasının kendisine okuması daha faydalıdır. Okutacak kimse bulamazsa kendi kendinede okunabilir. Okunan ayetler hem hastanın sağ kulağına mümkün değilse üzerine hemde bir bardam zemzem suyu olursa iyi olur yoksa memba suyu o da yoksa çeşme suyuna üflenir ve okuma sonunda bu su hastaya içirilir. Okumayı yapacak kişinin arapça harflerle okumasını tavsiye ederim latin harfleriyle yapılacak okumalarda yanlış harekelerin çıkması söz konusu olabilir o yüzden tecvidli olarak okuyan birisinin olması daha güzel olur.

Okunacak Ayetler sırasıyla şunlardır:

1- Fatiha;

Bismillahirrahmanirrahıym. Elhamdülillahi rabbi alemiyn Errahmânirrahıym.Maliki yevmiddiyn. İyyâkena'büdü ve iyyakenestaıyn. İhdinassıratal mütekıym. Sıratalleziyne en'amte aleyhim gayril mağdzubi aleyhim veledzaalliyn.

2- Bakara süresinin ilk dört ayeti:

Elîf, Lâm , Mîm. Zelikel kitâbü lâraybe fîhi hüdenlilmüttekıyn. Elleziyne yü' minune bil gaybi ve yukıymunessalate ve mimma razeknâ hüm yunfikun. Velleziyne yü'minune bima ünzile ileyke vema ünzile min kablike ve bil âhıratihün yüükınûn.

3- Bakara süresinin 163-164. ayetleri:

İlahüküm ilahün vahidün lâ ilahe illâ hüverrahmânürrahıym. İnne fî halkıssemavati vel erdzi vahtilafilleyli vennehari vel fülkilletî tecrî fil bahri bima yenfe'unase ve mâ enzelellahü minessemai min main fe eahyâ bihil erdza bea'de mevtiha ve besse fîhâ min külli dâbbetin ve tasrifürriyah vessehabil müsahhari beynessemâi vel erdzi leayatin likavmiy ya'kılûn.

4- Ayet-el kürsî

Allahü lâ ilahe illa hüvel hayyül kayyûmü lâ te' huzühü sinetün vela nevm. Lehü mâ fissemâvati vema fil erdz. Men zellezî yeşfe'u iyndehü illa bi iznihi ya'lemu ma beyne eydihim vema halfehüm vela yuhıytune bişeyim min ı'lmihi illa bima şâ e vesia kürsiyyühüssemavati vel erdz. Ve lâ yeûdühü hıfzuhüma ve hüvel aliyyül azıym.

5- Bakara süresi 285-286. ayetler(Amerrasülü):
Âmenerrasulü bima ünzile ileyhimirrabbihi vel mü'minûn. Küllün âmene billahi ve melâiketihi ve kütibihi ve rusülihi lânüferrikubeyne ehadimmirrusülih, Ve kalû semi'na ve eta'na gufraneke rabbena ve ileykel masıyr. La yükellifullahü nefsen illa vüs'ahê lehea ma kesebet ve ileyhea mektesebet. rabbena lâ tüeahıznâ innesiynâ ev ehta'na. Rabbena vela tehmil aleyna iısran kema hameltehü alelleziyne min kablina. Rabbena vela tühammilna mâ lâ tâ katelena bih. va'fü 'annâ veğfirlena verhamnâ ente mevlâna fensurnâ alel kavmil kâfiriyn.

6- Alî İmran 18. Ayet:

Şehidallahü ennehü lâ ilahe illâ hüve vel melâiketü ve ülül 'ılmi kâimem bil kıst. Lâ ilahe illâ hüvel 'aziyzül haküym.

7- Âraf 54. Ayet:

İnne rabbekümüllahüllezî halakassemâvâti vel ardza fî sitteti ayyamin sümmestevâ alel arşi yüğşilleylennehara yatlübühü hasisen veşşemse vel kamera vennücume müsahharatim biemrih. Elâlehül halku vel emr. Tebarakellahü rabbül âlemiyn.

8- Mü'minûn süresi son 3 ayeti:
Efehasibtüm ennema halekaküm 'abesen ve enneküm ileyna la türce'ûn.Fete'alalahül melikül hakku Lâ ilahe illa hüve rabbül 'arşil keriym. Vemen yed'û me'allah, ilâhen âhara lâ bürhane lehû bihi feinnemâ hisabühü 'ıynde rabbih. İnnehü Lâ yüflihül Kâfirun. Ve kurrabbiğfir verham ve ente hayrurrahimiyn.

9- Saffat Süresi 1-10 ayetleri:
Vessâffati saffen, fezzacirati zecran. fettaliyati zikran. inne ilaheküm ilahün vahid. Rabbssemavati vel ardzı vema beynehüma ve rabbül meşarık. İnnâ zeyyennessemâeddünya biziynetinil kevakib. Ve hifzam min külli şeytanim marid.. La yessemme'ûne ilel meleil e'alâ ve yükzefune min külli canib. Dühuranvelehüm azeabün vasib. İllâ men hatıfel hatfete fe etbe'ahü şihabün sâkib.

10- Haşr süresi son üç ayeti:

Lev enzelnâ hazel kur'ane âlâ cebelin leraeytehû haşiam mütesaddiam min haşyetillah. Vetilkel emsalü nadzribüha linnasi le'allehüm yetefekkerûn. Hüvallahüllezî la ilâhe illâ hü. Âlimül gaybi veşşehadeti hüverrahmanürrahiym. Hüvallahüllezi lâ ilahe illa hü. Elmelikül kuddüsüselamül mü'minul müheyminülaziyzül cebbarul mutekebbir. Hüvallahül halikul bariül müsavviru lehül esmaül hüsna yüsebbihu lehü ma fissemavati vel erdzi. ve hüvel aziyzül hakiym.

11 Cin süresi ilk 3 ayeti:

Kul ühıye ileyye ennehüsteme'a neferum minel cinni fekalü inna semı'na kur'anen aceba.Yehdî ilerruşdi feamenna bih. Ve ennehü teala ceddü rabbina mettehaze sahibeten velâ veledâ. Ve ennehü kâne yekûlü sefîhünâ 'alellahü Şetatea.

12- İhlas :

Bismillahirrahmanirrahiym. Kul hüvellahü ehad. Allahüssamed. Lem yalid. Velem yüüled velem yakün lehü küfüven ehad.

13- Felak:

Bismillahirrahmanirrahiym. Kul euzü birabbil felak. Min şerri mâ halak.Ve min şerri gâsıkin izâ vekab. Ve min şerrinneffaseati fil ukad. Ve min şerri hasidin izea hased.

14- Nas süresi:

Bismillahirrahmanirrahiym. Kul eûzü birabbinnasi melikinnasi ilahinnas. Min şerril vesvasil hannas. ellezî yüvesvisü fî sudürinnas. minel cinneti vennâs.

Eğer Okuma esnasında hasta ağlamaya başlarsa o hastanın üzerinde sihir var demektir o zaman okuma işlemine şu ayetlerle devam edilmeli bunlar bittiğinde kalınan yerden yukarıdakilere devam edilmelidir.

Araf Süresi 117 den 122. ayete kadar.

Kalû yâ mûsâ immâ en tülkıye ve immâ en neküne evvele men elkâ. Kale bel el kû feiza hibalühüm. ve 'ısıyyühüm yühayyelü ileyhi min sihrihim inneha tes'â. Fe evcese fî nefsihi hıyfetem musâ. Kulnâ lâ tehaf. inneke entel e'lâ. Ve elkıy ma fî yeminike telkaf ma sane'û innemâ sane'û keydü sahirin vela yüflihu sahirin haysü etâ.
Yunus 79. ayetten 82. ayete kadar.
Ve kale fir'avnü'tûnî bi külli sahirin aliym. Felemma câesseharatü kale lehüm mûsâ elkû ma entüm mülkun. Felemma elkav kale mûsa ma ci'tüm bihissihru innallahe seyübtılühü innallahe la yüslihu amelel müfsidîn. Ve yühıkkallahul hakka bikelimâtihi velev kerihel mücrimûn.
Taha 65 den 69. ayete kadar.
Ve evhayna ilâ musa en elkıy 'aseake feiza hiye telkaf mâ ye'fiküne fevaka'al hakku ve betale mâ kanû ye'melûn Fe gulibû hünalike venkalebû sagiriyn. Ve ülkıyes seharatü sâcidiyne kâlû âmennâ birabbil âlemiyne rabbi mûsâ ve hârûn.

 Sihir (Büyü ) İptali Için

sihir iptal etmek için yasin suresini birkagıt üzerine yaz yazdıktan sonra üzerine şu dua yı birkere oku
ALLAHÜMME EBTİLES SİHRİ AN FÜLAN İBNİ FÜLANETE
bu yazılanı kuyu suyu ile sil sihri olan kişi taharet üzere bu su ile gusl eder ise ALLAH C.C. nun izni ile sihri bozulur ve şifa bulur

 Kolay ve Etkili Bir Büyü Bozma                                                                                   

Müsait olduğunuz her an her dakika Allah'ın(CC) kalbinizi yumuşatması için dua ediniz.
Haram mal ile alınmış hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, giymeyiniz.
Zina etmeyiniz, elinizden geldiği kadar İslami kurallara uyunuz.
İstediğinizi elde ettiğiniz zaman, onu nasıl elde ettiğinizi hiç kimseye söylemeyiniz.
Önce Euzubillahi mineş şeytanir racim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahi Rabbilalemin deyin sonra Peygamber efendimize bildiğiniz şekilde salat ve selam getirin sonra bu salat ve selamlarımı sanki haşir ve karar gününe kadar her saniye, her dakika, her an Kabe'de ve Arafat Dağında Kadir gecesinde yapıyormuşum gibi kabul et deyin ve şöyle devam edin Allah'ım(CC) beni sen yarattın ben senin aciz, hakir, zelil, günahkar ve fakir bir kulunum bana gereken her şeyi sen verdin, Ben ise seni gerektiği gibi bilemedin, ben ise sana gerektiği gibi ibadet edemedim, ben ise seni gerektiği gibi zikir edemedim, ben ise sana gerektiği gibi şükredemedim ve ben ne kadar uğraşırsam uğraşayım senin, kendi nefsini övdüğün gibi övemem, ama sen benim Rabbimsin senin vermek istediğini hiç kimse engelleyemez, senin vermek istemediğini hiç kimse veremez lütfen yapmaya niyetlendiğim şeyde beni başarılı kıl (Bu şekil duayı bildiğiniz her şekilde edin önemli olan acizliğinizi belirtin ve Allah'ı(CC) övün) diye dua et ve sadece bir şey iste bir çok anlam ifade edecek şeyler isteme bir işte başarılı olduğun zaman yeni şeyler iste mesela Allah'ım(CC) beni başarılı kıl dersen başarı görecelidir sonucu hemen anlaşılamaz Allah'ım gireceğim Matematik sınavını geçeyim dersen sonuç hemen belli olur.
Bol bol tövbe ediniz.
Yapacağınız şeyleri gizli tutarak annenize, babanıza, ulaşabileceğiniz dost ve akrabalarınıza, tanıdığınız herkese size daima dua etmelerini söyleyin.
Güneş doğmadan 1-2 saat önce uyanın abdest alın yukarıda belirttiğin şekilde dua ederek secdeye kapanarak tövbe edin ve isteğinizi Allah'a (CC) söyleyin mümkünse ağlayın.
Bol sadaka verin, kuşlara yem atın çiçekleriniz varsa sulayın ve yaptığınız her şeyi ibadet haline getirin. Şöyle yapacaksınız mesela bir işte çalışıyorsanız çalışıp para kazanmam lazım çünkü çocuğumun bana ihtiyacı var kimse ona istediklerini karşılıksız vermez çalışmak ve çocukların ihtiyaçlarını karşılamak bir ibadettir. Kuşlara yem vermek bir sadakadır, sadaka küçük büyük belaları defeder. İnsanlara selam vereyim, çünkü selamlaşmak sünnettir. Evi temizleyeyim maddi ve manevi temizlik imandandır, temiz olmayan eve melekler girmez. Anneme mesaj atayım ya da ziyaret edip annemin halini sorayım çünkü Ebeveyne iyi davranmayı Kur'an-ı Kerim emrediyor, bu ve bunun gibi işlere niyetler ekleyip yaptığın her şeyi bir ibadete çevir. Bir hadiste “Ameller (işler) niyetlere göre değerlendirilir” der. Esma havas ve dua okurken dikkat edilecek hususları dikkatlice okuyun ve hayatınıza uygulayın
Yöntem şöyledir : İki bağ yorgan ipi alın.

Temiz bir mekanda güzel kokulu bir tütsü yakın, sizi başarılı kılması için Allah(CC) dua edin, durumunuzu Allah(CC) anlatın ve üzerinizdeki büyüyü bozmaya niyet edin.

İki bağ yorgan ipinin her birine kolay çözülebilir 101'er düğüm atın, temiz bir kaseye su koyun ve elinize düğüm attığınız ilk bağ ipi alın Euzubesmele çekerek Felak Suresini okuyun, ipe üfleyip ilk düğümü çözün ve ipi suya koyup bir süre bekleyin (her dua okuyuştan sonra ipin suda bir süre kalması önemli lütfen bunu atlamayın) böylece Felak suresini ilk bağa yaptığınız 101 düğüme tek tek okuyun. İkinci bağ ipe yaptığınız 101 düğümü de aynı şartlarda Nas suresini okuyarak çözün (Okumaya başlamadan önce iki surenin Türkçe anlamlarını okuyup ezberlerseniz ve anlamını düşünerek okursanız daha çabuk etki eder) Sonra ipleri sıkın ve kuruması için bir yere asın veya muhafaza edin, kuruduğu zaman bir tabakta yakıp evi tütsüleyin.

Suya gelince, suyun bir bölümünü alın üzerine su ilave ederek sabahları aç karnına için, (istediğiniz süre içebilirsiniz) geri kalan bölümünü bir kovaya koyun ve üzerine su ilave edin, temiz bir boy abdesti alın, durulandıktan sonra biraz büyükçe bir leğenin içinde üzerine su eklediğiniz okunmuş suyu vücudunuzun her noktası ıslanacak şekilde azar azar dökün ve leğene dolan okunmuş suyu ayak değmeyeceğini tahmin ettiğiniz bir yere dökün (bu saksı bile olabilir) ve Allah'a tevekkül edin.

CİN, SİHİR, KARA BÜYÜLERDEN KORUNMAK İÇİN

Bu yazım seyr-i seferde olan dervişler için hususen yayınlanmıştır.

Yasin Suresi: 1 kere suya okunur ve yasinin sonunda1 kerede amener resul-i okunur ve içilir, kişi kendinde koruyuculuğunu kalmasını murad ederse eğer; 11 defa okumalıdır. Kendi vücuduna koruyucu bir kalkan oluşturur.

Nas ve felak suresi: 7 defa suya okunurve içilir. Cin sihir ve büyüden korur. 8 defa okunursa kişi kendini dua ile kilitler koruyucu bir kalkan oluşturur. Kişi her türlü etkiden korunur.

Ayet’el Kürsi: 3 tane okunursa sadece kişiyi rahatlatır, 7 defa okunursa kara büyü ve diğer büyülerden, cinlerden korur, kişi kendine okursa 7 defa, başkası için 8 defa okumalıdır. Suya okunmasında fayda vardır.

Haşr( son üç ayeti): Sultanlar sultanının sultanı, 7 oku suya iç , her türlü şeytan cin ve büyüye galip gelir ve korur.

Fatiha suresi: Selamet, 7,14, 21 defa suya okunur ve içilir. Pisikolojik olarak rahatlatır, cin ve şeytana etki etmez , merhamet duasıdır. Hepsine merhamet eder.

Kevser suresi: 3 ve 11 defa suya okunur. Nurani etkileşimi kuvvetli olur kişi hz. Ali’nin hükmü altında korunur.

İhlas suresi: 12, 21, veya 41 defa suya okunur ve içilir. Cinlerin uzaklaşmasını sağlar.

İhlas ve fatiha suresi: 3 ihlas 1 fatiha 8 defa suya okunur ve içilir. Kişinin kendi üzerine 21 defa okumasıyla büyü ve cinlerin etkisini yok eder.

Bütün sureler tek, tek okunur hepsi birlikte okunmaz, bu sadece cin sihir ve şeytani etkilere karşı böyledir.

Bütün sureler 41 gün boyunca devamlı bir şekilde, her gün bir sure olmak üzere suya okunur ve içilirse kişi üzerindeki sihir,cin ve kötü nazarın oluşturduğu psikolojik hallerden samimiyetle yapması sonucunda kurtuluşa erer.

Yapilan Büyüyü Yapana İade Etme

Abdest aldınız mı hastayı iplikle ayetel kürsiyi okuyarak daire içine alın.Bunu ihmal etmeyin sonra siz hasta gezersiniz.Gece 12 den sonra perşembe günü başlayınız. Yazacaklarımı 7 gün hastaya okuyunuz.7 gün sonra büyü kişiden yapana döner.
okumaya başlamadan önünüze bir bardak su alın okuduklarınızı önce bardaga ,sonra hastaya üfleyin işlem bitince suyu hastaya içirin yedi gün bu şekilde birbardak suyu hastanıza içirin .
1.gün okunacaklar
1 .cisi (suretül vedduha )2 kere oku
VEDDUHA VELLEYLİ İZA SECAA.MA VEDDEAKE RABBÜKE VE MA ĞALAA.ELEM NECAL LEHÜ AYNEYNİ.VE LİSANEN VE ŞEFATEYNİ.VE HADEYNAHÜNNECDEYNİ.FELAGTEHAMEL AGABET.VE MAA EDRAAKE MAL AGABET.FEKKU REKABETİ.EV IT AMÜN Fİ YEVMİN Zİ MESGABETİ.YETİYMEN ZAMEGRABETİN.EVMİSKİYNEN ZAMETRABETİ.SÜMME KANE MİNELLEZİYNE AMENÜ VE TEVASAV BİSSABRİ VE TEVASAV BİL MERHAMET.ULAAİKE ESHABÜL MEYMENET.VELLEZİYNE KEFERÜ Bİ AYATİNAHÜM ESHABÜL MEŞ EMET.ALEYHİM NARÜN MÜ'SADETÜN.
2. cisi (suretül inşirah)2 kere oku
ELEM NEŞRAH LEKE SADREK.VE VADANA ANKA VİZRAK.ELLEZİİ
ENGADE ZAHREK.VERAFENA LEKE ZİKREK.FE İNNE MEAL USRİ YÜSREN.İNNE MEAL USRİ YÜSREN.FE İZA FERAGTE FENSAB.VE İLAA RABBİKE FERGAB.
3. cüsü (suretül tekasür) 10 kere oku
ELHAKÜMÜT TEKASÜR.HATTA ZÜRTÜMÜL MEGABİR.KELLA SEVFA TA'LEMÜN.SÜMME KELLA SEVFA TA'LEMÜN.KELLA LEV TA'LEMÜNE ILMEL YAGIYN.LETEREÜNNEL HACİYM.SÜMME LETERA ÜNNEHA AYNEN YAGIIYN.SÜMME LETÜS ELÜNNE YEVMEİZİN ANİNNEIYM.
4 .cüsü (suretül asri) 10 kere oku
VEL ASRİ.İNNEL İNSANE LEFİ HUSRİN.İLLELLEZİYNE AAMENÜ VE AMİLÜSSALİHATİ VE TEVASAV BİL HAGGI VE TEVASAV BİSSABRİ.
5 .cisi (suretül nasr) 3 kere oku
İZA CAAE NASRULLAAHİ VEL FETHU. VERAEYTENNASE YEDHULUNE Fİ DİYNİLLAAHİ EFVACAN.FESEBBİH BİHAMDİ RABBİKE VESTAGFİRHÜ İNNEHÜ KANE TEVVABEN.
6.cısı (suretül ihlas) 3 kere oku
GUL HUVALLAHÜ EHADÜ.ALLAHÜSSAMED.LEM YELİD VE LEM YÜLED. VE LEM YEKÜN LEHÜ KÜFÜVEN EHAD.
7.cisi (suretül muavezeteyn)felak 3 kere,nas 3 kere
felak:GUL EÜZÜ BİRABBİLFELAG.MİN ŞERRİ MA HALAK.VE MİN ŞERRİ GASİGIN.İZA VE GAB.VE MİN ŞERRİN NEFFASATİ FİL UGAD.VE MİN ŞERRİ HASİDİN İZA HASED.
nas:GUL EÜZÜ BİRABBİNNAS.MELİKİNNAS.İLAAHİNNAS.MİN ŞERRİL VESVASİL HANNAS.ELLEZİİ YÜVESVİSÜ Fİİ SUDURİNNAS.MİNEL CİNNETİ VENNAS.
8.cisi (suretül fatiha) 3 kere oku
ELHAMDÜLİLLAAHİ RABBİL ALEMİİYN.ERRAHMAANİRRAHİYM.
MALİKİ YEVMİDDİİYN.İYYAKE NA'BÜDÜ VE İYYAKE NESTEIYN.IHDINASSIRATAL MÜSTAGIYM.SIRATEL LEZİYNE EN AMET ALEYHİM GAYRİL MAĞDUBİ ALEYHİM VELADDAALLİİYN.
9.cusu (salavat- şerif) 3 kere oku
CEZALLAHÜ ANNA MUHAMMMEDEN ,SALLALLAHÜ ALEYHİ VE SELLEME MA HÜVE EHLÜHÜ
Geçmiş olsun işlem bitmiştir , aynen bu şekilde 7 gün devam edin okumaya, yedigün sonunda var olan büyü sahibine geri döner

Nur duası                               

Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretleri, aşağıda gelen duanın büyük sırları ve faziletlerinin olduğundan bahsetmektedir.Mana bakımından da azametli bir duadır. Gönüllerde aşkını artıran bir duadır:

Bismillahirrahmanirrahiym* Allahümme nevvir ayni bi hurmetismi Muhammed* Allahümme nevvir ayni bi hurmeti fı’li Muhammed* Allahümme nevvir ayni bi hurmeti sirri Muhammed*Allahümme nevvir ayni bi hurmeti sıdkı Muhammed* Allahümme nevvir ayni bi hurmeti hılmi Muhammed* Ya envaren nuri ya münevviral ümuri ya şafi ya kafi ya müafi aşşık muhammeden bi hurmeti hazihil esmai ya allahü ya allahü ya allahü ya Allah*
----------------------------------------
Nazar Değen Kimseye Okunacak Dua
Bismillahirrahmânirrahîm
Ve in yekadülleziyne keferu le yüzlikuneke bi ebsarihim lemma semiuz zira ve yekulune innehü le mecnun Ve mahüve illa zikrun lil alemiyn.
Kendisini nazar değmiş bir kimseye 1 kez okunması bile fayda getirir.

 Kenzül-Arş Duası ve Fazileti                           


Peygamberimiz Hz. Muhammed(s.a.v)den rivayet edilmistir.Söyle buyuruyor......-Cebrail bana dediki:“Ey Muhammed,kim ömründe
bir kere bu duayi okursa,Allah´ü Teala onu,kiyamet gününde yüzü ayin ondördü gibi parlak hasreder.Hatta bütün insanlar onu,bir
peygamber veya melek sanirlar.Ben ve sen onun kabrinin üzerinde dururuz.Ona hesapsiz ve azapsiz,üzerine binip Cennete girmesi
icin Cennetten bir Burak getirilir.Sirat köprüsünden simsek gibi gecer.Onun günahi denizlerden suyundan,yagmurlarin damlasindan,agaclarin
yapraklarindan,kumlarin adedinden,taslardan daha fazla olsa bile,kendisine kabul olunmus(nafile)hac ve bin umre sevabi yazar.
Korkan kimse olursa,Allah onu onu korktugundan emin kilar.Susayan kimse okursa,Allah onun susuzlugunu giderir.Ac olan okursa,giyindirir,hasta
okursa sifa verir,hastanin üzerine okunursa,hastaligindan kurtulur,dünya veyahut ahiret ihtiyaclarindan okursa Allah istedigini
verir.Bir düsmandan veya sultandan korktugu icin okursa,Allah onlarin serrinden korur ve Allah´in mahlukatindan gelecek olan
tüm zarar ve eziyetleri kendisine ulasmaktan meneder.
Borclu olan okursa,Allah onu,borcunu ödemeye muvaffak kilar,hicbir kimseye muhtac olmaz.Eger onu hasta olan yazan üzerinde
tasirsa iyilesir.Kadin tasirsa kocasi ona ikram eder.Cinden,insden ve seytandan,sanci ve hastaliklardan emin olur.Kayip ise
ailesine sag,salim kavusur:Bu duayi okuyan icin cin,melek istigfard ederler.Ömrü bereketli olur.
Kim bes defa bu duayi okursa Peygamber Aleyhisselami rüyasinda görür.
Ebu Bekir Siddik:“-Gece olsun gündüz olsun bu duayi okudum,Peygamber Aleyhisselam´i rüyamda gördüm.“buyurur.Hz. Ömerde söyle
buyurur:
„-Hicbir hacetim olmadi ki onun icin bu duayi okuyayim da giderilmesin.
Hz. Osman (R.A.)diyorki:“-Ben Kur´an-i Kerim´i ezberleyemezdim.Resul´u Ekrem (s.a.v)´e
Bu hususu sikayet ettim.Bana bu duayi ögretti.Onu okudugumda Kur´an-i Kerim´i ezberlemeyi basardim.Hz. Ali Kerremullahü vechedü
buyuruyorki:
-Ben bu duayi okudugum vakit düsmanima galebe calardim.Kimki Fatihayi,Ihlas suresini,Kafirunve Felak ve Nas suresini üc kere
okuyup sonra bu duayi okursa Allah onu karsilastigi bütün varliklarin serrinden korur ve her türlü hastaliktan,her zalimin
serrinden onu emin kilar ve bütün isteklerini verir.Kim ki okudugu gibi onu yazip üzerinde tasirsa ve kim ki basinin altina
koyup uyursa Allah´ü Teala o kimsenin malindan calinan ve evinden kacani geri iade eder.Akan suya okursa su durur,yahut yanan
atese okursa dag paramparca olur,Kimki iki rekat namaz kilip her rekatinda Fatiha ve bir de Ihlas okuyup selam verdikten sonra
bu duayi okursa dünya ve ahirete ait ne isterse tüm istediklerine nail olur.Bu duanin fazileti sayilmayacak kadar coktur;Dua
budur.(Nevadir´i kaylubi´den alindi)

__________________

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

La ilahe illellahül melikül hakkul mübin.La ilahe illellahül hakemül adlül metin.Rabbüna ve rabbü abainel evvelin.La ilahe
illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin.La ilahe illellahü vehdehu la serike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve
yümitü ve hüve hayyül la yemutü ebeden biyedihil hayru veileyhil masiru ve hüve ala küllü sey´in kadir.La ilahe illellahü
sükran li ni´metih.La ilahe illellahü ikaran bi rububiyyetih.Ve sübhanellahi tenzihen li azametih..Es´elükellahümme bi hakkismikel
mektubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab.Ve bihakkismikel mektubi ala cenatubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab.Ve bihakkismikel
mektubi ala cenahi mikaile aleyke ya rab.Ve bihakkismikel mektubi ala cebheti israfile aleyke ya rab:Ve bihakkismikel mektubi
ala keffi azraile aleyke ya rab.Ve bi hakkismikellezi semmeyte bihi münkeran ve nekiran aleyke ya rab.Ve bihakkismike ve esrari
ibadike aleyke ya rab.Ve bihakkismikellezi temme bihil islamü aleyke ya rab.Ve bihakkismikellezi telekkahü ademü lemma hebeta
minel cenneti fe nadake fe lebbeyte düaehü aleyke ya rab.Ve bihakkismikellezi nadake bihi sitü aleyke ya rab.Ve bihakkismikellezi
kavveyte bihi hameletel arsi aleyke ya rab.Ve bihakkismikelmektubi fittevrati vel incili vezzeburi vel fürkani aleyke ya rab.Ve
bihakkismikeila münteha rahmetike ala ibadike aleyke ya rab.Ve bihakki temami kelamike aleyke ya rab.Ve bihakkismikellezi
nadake bihi ibrahimü fecealtennara aleyhi berden ve selamen aleyke ya rab.Ve bihakkismikellezi nadake bihi ismailü fe necceytehü
minezzebhi aleyke ya rab.Vve bihakkismikllezi nadake bihi hudü aleyke ya rab.Ve bihakkismikellezi deake bihi ya´kubü fe ra.dedte
aleyhi basarahu yusufe aleyke ya rab.Ve bihakkismikellezi nadake bihi davüdü fe cealtehü halifeten fil ardi ve elente lehül
hadide fi yedihi aleyke ya rab.Ve bihakkismikellezi deake bihi süleymanü fe a´taytehül mülke fil ardi aleyke ya rab.Ve bihakkismikellezi
nadake bihi eyyubü fe necceytehu minel gammillezi kane fihi aleyke ya rab.Ve bihakkismikellezi nadake bihi isebnü meryeme
fe ahyeyte lehül mevta aleyke ya rab.Ve bihakkismikellezi nadake bihi musa lemma hatabeke aletturi aleyke ya rab.Ve bihakkismikellezi
nadetke bihi asiyetümraetü fir´avne fe razaktehel cennete aleyke ya rab.Ve bihakkismikellezi nadake bihi benu israfile lemma
cavezulbahra aleyke ya rab.Ve bihakkismikellezi nadake bihil hidiru lemma mesa alel mai aleyke ya rab.Ve
Bihakkismikellezi nadake bihi muhammedün sallallahü aleyhi ve selleme yevmel gari fe necceytehu aleyke ya rab.Inneke entel
kerimül kebiru.Hasbünellahü ve ni´mel vekil.Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.Ve sallallahü ala seyyidina
muhammedin ve ala alihi ve sahbihi vesellem

Hacet Duası

peygamber efendimiz kendisine yerine gelmesini arzu ettiği bir şeyin olduğunu ve ne yapması gerektiğini soran bir sahabiye şunu önerir
önce güzelce bir abdest al daha sonra şükür secdesine var secdede iken şehadet parmağınla işarette bulunarak 40 defa la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin de cenabı hakk mutlaka kabul buyurur .....
not bu dua hz yunusun balığın karnında iken yaptığı duadır peygamber efendimiz kardeşim yunusun balığın karnında yaptığı bu dua asla reddolunmaz buyurmuştur
bu dua ile ilgili mukaatil ve bazı alimlerinde tertipleri vardır gerekirse daha sonra onlarıda eklerim

İHLAS SURESİ'NİN SIRLARI:

İhlas suresi; okuyanı, kıyamet korkularından, kabir karanlığından, cehennem azabından korur ve kurtarır. Ölüm acısını hafifletir. Çok okuyan ALLAH dostlarından olur. Okuyan ALLAH'a sığınmış olur ve şirkten kurtulur. Şeytanı kaçırır. Kulunu ALLAH'a yaklaştırır. Mükafat ve sevap olarak, iman eden kimsenin sevap ve mükafatı verilir ve 100 şehit sevabı lütfedilir.
İhlas Suresini okuyan kişi Kuran'ın 3 de 1ni okumuş gibi olur.
İhlas Suresini günde 10 defa okuyana ALLAH onun için Cennette bir ev yapar. 11 defa okuyana Cennette saray yapılır. 21 defa okuyana 2 saray, 30 defa okuyana 3 saray yapılır.
İhlas Suresini sabah namazının ardından 11 defa okuyana günah bulaşmaz. Şeytandan korunur.
İhlas Suresini 12 defa okuyan kişi, Kuran'ı 4 defa okumuş gibi olur. Yeryüzünün en üstün insanı olur.
İhlas Suresini her gün 50 defa okuyan kişinin 50 senelik günahı bağışlanır. Kıyamet günü kabrinden "Ey ALLAH'ı öven kimse kalk Cennete gir." denilerek çağrılır.
İhlas Suresini 100 defa okuyanın günahları bağışlanır. Namazların ardından 100 defa okuyan Cehennem azabından kurtulur.
Hergün 200 defa İhlas Suresini okuyana ALLAH 1500 sevap yazar. 50 yıllık günahını bağışlar.(yeterki kul hakkı bulunmasın)
Yatarken, sağ yanına uzanarak 3 defa İhlas Suresini okuyan Kıyamet günü ALLAH buyurur ki; Ey kulum sağ yandan Cennete gir.
Hergün 1000 defa İhlas suresini okuyan kendi nefsini ALLAH'dan satın almış olur. 100000 defa okuyan kendini ALLAH'dan satın almış olur. ALLAH tarafından bir melek göklerde ve yer yüzünde şöyle seslenir: Haberiniz olsun ki falan kişi ALLAH'ın azadlısıdır.
Hergün 1000 defa İhlas Suresini okuyan Cehennem azabından azad olur.
Cuma günü, cuma namazından sonra kalkmadan 7 şer defa İhlas, Felak, Nas, Fatiha surelerini okuyan, ikinci cumaya kadar ALLAH onu koruyup, himayesine alır. Günahları bağışlanır.
İhlas Suresini çok okumayı adet edinen kişiye; ALLAH, okuduğu günden, kıyamet kopuncaya kadar kendi dostları için hazırladığı bütün hayırları, dünya ve ahiret iyiliklerini okuyana verir. Ömrü uzar, rızkı genişler, tüm işlerinde ona yeterli olur, kabir azabından kurtulur, korku nedir bilmez. Kıyamet günü toplanılacak yere gideceği zaman beyaz inciden bir binit gelir, ona biner, ALLAH'ın huzurunda yerini alıncaya kadar hiç bir yerde durmaz. ALLAH, ona Rahmet nazarı ile bakar. ALLAH, okuyana bir kere mağfiret ettimi, bir daha ona azab etmez. Rahmet her yandan onu kuşatır. Onu kendi himayesine alır. Cennet ile ikramda bulunur.
İhlas Suresini okuyan için surenin her harfine karşılık Cennette bir Hurma ağacı dikilir. Okuyana 1000 melek müvekkel kılınır. O melekler onun için saraylar yaparlar. Sarayların çevresine meyve ağaçları ve kokulu bitkiler dikerler.
İhlas Suresini okuyan için cennetlik olduğuna 70bin melek şahadette bulunur. Okuyana 70bin melek sevabı yazılır. ALLAH katında kurtuluş yolu bulan, kulluk görevini yerine getiren, oruç tutan zatlardan yazılır. Melekler o kulu süsleyip cennete götürürler. Cennete girince melekler onun derecelerine bakıp, onun için hazırlanmış sarayları görünce hayrete düşerler.
İhlas Suresini günde 20 defa okuyana 70bin şehit sevabı verilir. Kendisi, malı, mülkü, çocukları mübarek kılınır. 30 defa okuyan Resulullah Efendimize S.A.V. komşu olur. 50 defa okuyanın, 50 yıllık günahı bağışlanır. 100 defa okuyana 100 yıllık ibadet sevabı yazılır. 200 defa okuyan, 100 köle azad etmiş gibi olur. 400 defa okuyana 400 şehit sevabı verilir. 500 defa okuyan kişinin hem kendisi, hemde ailesini ALLAH mağfiretine eriştirir. 1000defa okuyan kişi ALLAH'a olan borcunu ödemiş ve Cehennemden azad edilmiş olur.
Sabah namazından sonra kalkmadan 100 defa İhlas Suresini okuyanın günahları bağışlanır. 1000 defa okuyan kişi Cennet ile müjdelenir. Okumaya devam eden kişiye Tevhid Sancağı verilir. Duaları makbul olur.
Gece ve gündüz 10 defa okuyan ALLAH'ın rızasına hak kazanır. Peygamberlerle bulunur. Şeytandan da korunmuş olur.
Eve geldiğinde kişi Fatiha ile 3 İhlas okursa evde bereket ve hayır artar. Fakirlik ortadan kalkar. Komşularınada hayır ve bereketten verir.
İhlas Suresini günde 1000 defa okuyana 70 kişiye şefaat etme imkanı verilir.
Yolculuğa çıkarken 11 defa İhlas okuyanı, ALLAH onu evine dönünceye kadar korur.
İhlas Suresini 100 defa okuyana ALLAH her harf başına 10 sevap yazar. Onun 10 günahını siler. Derecesini 10 arttırır. Cennette onun için 100 saray yapar. Kuran'ı 33 defa okumuş gibi olur. Şirkten kurtulur. Meleklerin hazır olmasını sağlar, şeytanı kaçırır. Azapdan kurtulur.
Akşam namazının sünnetinde; birinci rekatta Fatiha ile Kafirun, ikinci rekatta Fatiha ile İhlas Suresini okur. Namaz bitince kalkmadan 30 defa İhlas Suresini okursa, ALLAH O kuluna Cennette altından saraylar yapar. Ailesine ve komşularına hayır ve iyiliği dokunur.
Yatsı namazından sonra 2 rekat namaz kılar ve her rekatta Fatiha ile 20 İhlas okursa ALLAH, onun için Cennette 2 saray yapar.
4 rekatta Fatiha dan sonra 50 İhlas Suresi; toplam 4 rekatta 4 Fatiha ve 200 İhlas Suresi okursa 100 senelik günahları bağışlanır.
12bin defa İhlas Suresini okuyanın günahlarını ALLAH bağışlar.
Pazar günü güneş doğarken 10 ihlas okuyup isteğini ALLAH'a dua ederek dile getirenin duası kabul olur.
Beladan kurtulmak veya bir isteğin gerçekleşmesi için; akşam ile yatsı arası 1000 İhlas okuyup, dua eden o beladan kurtulur, isteği gerçekleşir.
İhlas ve Kafirun surelerini çok okuyan küfürden kurtulur. İmanlı olur. Cehennemden kurtulma beratına erişir. ALLAH'a yakınlaşır.
İhlas Suresi ile Fatiha Suresini çok okuyandan ALLAH fakirliği giderir. Evin bereketi ve hayrı çoğalır.
Günde 1000 defa okuyanın vücudu kabirde çürümez

 Besmele_i Şerife

BESMELE: ''insanın ummadığı yerden rızka nail olması için güneş doğarken güneşe karşı 600 defa besmele ve 600 defa salavat_ı şerife okunur.''
''vesveseden kurtulmak için 786 defa bir bardak suya okunarak yedi sabah içilir.''
''şuurunu kaybeden kimseye 786 defa suya okunarak yedi sabah içirilir.''
''ezber gücüne sahip olmayan için 786 defa suya okunur,7 sabah güneş doğarken içilir.''
''kalp gözünün açılması için sabah namazından sonra 2500 defa okunur.''
''Bir kağıda 40 defa yazılarak su veya zemzemle silinir,hastaya içirilirse şifa bulunur.''
''Bir kağıda 35 defa yazılır,eve asılırsa her türlü şerden korunur.''
''Ticaretin verimli olması için 35 defa yazılarak ticarethaneye asılır.''
''Muharrem ayının 1. günü 130 defa yazılarak üzerinde taşıyan kimse hayat boyu kötülüklerden korunur.''
''14 gün oruç tutulur ve o müddet içinde her namazın arkasından 1000 defa okunursa ruhanilerle görüşülür.''
''Hastalıktan korunmak için 190 defa yazılarak taşınır.''
''Yedi badem üzerine RAHİM ismi şerifi yazılır .Her bademe 31 defa besmele_i şerife okunur ve kime yedirilirse aralarında sevgi meydana gelir.''

Pamuk Çekirdeğiyle evlendırme duası

Üç pamuk çekirdeğinin üstüne birer defa tuncina duası okunur. Sonra kızla evlenmesi istenen erkeğin ismi söylenir ve çekirdekler adamın kapısının eşiğine gömülür. Kısa süre sonra erkeğin kızla evlendiği söylenir.

 İhlas Suresinin Havvası ...

Her kim ki hallolmayan bir maruzatı var ise 41 gün gece saat 1'den sonra(her gün 1005 defa) İhlas-ı şerife devam ederse yapamayacağı hiçbir şey kalmaz.

Yukarıdaki tarifini yapmış oldugum işe başlamadan önce iki rekat namaz kılınır sonra okumaya başlanır.Bu okuma devam edildiği esnada hiç bir kelam söylenmez(kadınların özel günlerinde ara verilir)sonra tekrar devam edilir.

Sabah ve Akşam Okunacak Dua

Bu duayı sabah ve akşam okuyan Allah'ın izniyle sıkıntı ve keder görmez. Peygamber Efendimizin (Sallallahu aleyhi ve sellem) şefaatine nail olur. Evinde huzura erer.

"Radıynâ billâhi Rabben ve bil İslâmi dînen ve bi Muhammedin rasûla. Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ hû aleyhi tevekkeltu ve huve Rabbul arşil azîm. Allâhumme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammed".

Ayat-ı Hırz Hakkında
Bir köylü, Resûlullah'ın (sallallahü aleyhi ve sellem) yanına geldi. Kardeşinin ağır hasta olduğunu söyledi. "Hastalığı nedir?" buyurdukta, cin çarpması dedi. "Kardeşini buraya getir" buyurdu. Resûl-i ekrem bâzı âyetleri okuyup, hastaya üfledi. Hemen iyi olup kalktı. Bu âyet-i kerîmeler şunlardır: Fâtiha, Bekara sûresi başından dört âyet, (Ve ilâhiküm)'den başlayarak (Ya'kılûn'e) kadar, iki defâ 163 ve 164. âyetleri, Âyet-el kürsî (Hâlidûn'e) kadar, Bekara sûresi sonundaki (Lillahi)'den başlayan üç âyet, Âl-i İmrân sûresinin (şehidallahü) ile başlayan on sekizinci âyeti, A'râf sûresinin (İnne Rabbeküm) ile başlayan elli dördüncü âyeti, Mü'minûn sûresinin (Fe-teâlellahü) ile başlayan yüz on altıncı âyeti, Cin sûresinin (Ve ennehû teâlâ) ile başlayan üçüncü âyeti, Sâffât sûresinin başından on âyet, Haşr sûresinin sonunda (Hüvallâhü) ile başlayan üç âyet, İhlâs ve Mu'avvizeteyn sûreleridir. Abdest alıp, yedi istigfâr ve on bir salevât okuyup hastanın sıhhatine niyyet ederek,güneş doğduktan ve ikindi namazından sonra günde iki defâ âyet-i hırzı okuyup hasta üzerine üflemeli, şifâ buluncaya kadar (kırk gün kadar) devâm etmelidir. (Abdülazîz Dehlevî)

Nasıl Okunur:

Ayat-ı hırz sihir yada büyü gibi bir derde mübtela olmuş hastalara şifa maksadı ile okundugu gibi, bedeninde yada ruhunda bir sıkıntı emaresi olanlara da okunur.

Abdest alınıp, 7 istigfar ve 11 salevat okunup, hastanın sıhhatine niyet ederek, güneş doğduktan ve ikindi namazından sonra, günde iki defa hasta üzerine okunmalı, “yenfüs” yazan yerlerde, hasta üzerine üfürülmeli, şifa buluncaya kadar [40 gün kadar] devam etmeli. Her okumasının sonunda, bir Fatiha okuyarak sevabı, Peygamber efendimizin ve Behaeddin Buharî, Ahmed Rifai ve İmam-ı Rabbanî hazretlerinin ruhuna hediye edilmeli. Bir nüsha da yazıp, yanında taşırsa, sihirden, büyüden, nazar değmesinden korur. Muradı hasıl olur.

Âyât-i hırz nasıl okunur?

Abdest alınıp, 7 istiğfar ve 11 Salavat okunup, hastanın sıhhatine niyet ederek, güneş doğduktan ve ikindi namazından sonra, günde 2 defa hasta üzerine okunmalı, işaretli yerlerde, hasta üzerine üfürülmeli, şifa buluncaya kadar [40 gün kadar] devam etmeli. Her defası sonunda, bir Fatiha okuyarak sevabı, Peygamber efendimizin ve Behaeddin Buhari, Ahmed Rıfai ve imam-ı Rabbani hazretlerinin ruhuna hediye edilmeli. Bir nüsha da yazıp, yanında taşırsa, sihirden, büyüden, nazar değmesinden korur. Muradı hasıl olur.

Peygamber efendimizin üç türlü ilaç kullandığı bildirilmiştir. Kur’an-ı kerim veya dua okurdu. Fen ile bulunan ilaçları kullanırdı. Her ikisini karışık da kullanırdı. (Mevahib)

Kur’an-ı kerimin ve duanın etki etmesi için bazı şartların gözetilmesi lazımdır. Okuyanın veya yazanın ve hastanın buna inanması, hastanın zararlı olan gıdalardan, şüpheli ilaçlardan perhiz etmesi, sıcaktan ve soğuktan sakınması lazımdır. Okuyan kimsenin, itikadının bozuk olmaması, haram işlemekten, kul hakkından sakınması, haram ve habis şey yiyip içmemesi ve karşılık olarak ücret almaması şarttır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Allahü teâlâyı unutarak, gafletle edilen dua kabul olmaz.) [Tirmizi]

İmam-ı Şarani hazretleri, (Kuşluk namazına devam edene, cin musallat olmaz) buyurdu. Cin mektubunu, yanında veya evinde bulundurana, cin gelmez ve dadanmış olan cin de gider.

Dua, ilaç gibidir. Allahü teâlâ dilerse tesir eder. Yani tesirini Allahü teâlânın verdiğine inanmalıdır!
Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Dert-bela gelince, Hz.Yunus’un duasını okusun! Allahü teâlâ onu muhakkak kurtarır. Dua şudur: Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke, inni küntü minez-zâlimin.)


Saklı Bir Büyüyü Bulmak

Aşağıda gelecek olan ayeti kerimeyi bir kağıt üzerine yazıp, güzel bir muhafaza içerisine yerleştirdikten sonra beyaz bir horozun boğazına takar, büyü bulunup bulunmadığından şüphe edilen yerin üzerine doğru sevk ederse, bu horoz o yerde saklı bir büyü ve buna benzer bir şey varsa doğruca gider ve o yerin üzerinde durur. Hatta denilmiştir ki bu horoz o noktaya gelince durur ve oracıkta can verir. Yazılıp, beyaz horozun boğazına takılacak ayet budur :

وَنُودُواْ أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

(ve nudu en tilkümül cennetü uristümuha bima küntüm ta'melun)

"İşte yaptığının karşılığı kendisine varis kılındığınız cennet!" anlamına gelen bu ifade A'raf suresi 43ncü ayette geçmektedir.