AŞK BÜYÜLERİ

AŞK VEFKİ

Sevdiğiniz kişinin size aşık olması, hislerinin artması ve aranızda bir beraberlik yaşanması amacıyla uygulanacak en doğru yöntem VEFK‘tir. Vefk, Esma-ül Hüsnâ’lar, Ayet-i Kerimelerin desteği ve havas ilmiyle hazırlanan bir yöntemdir. Büyü özelliği taşımaz. Sevdiğiniz kişinin size aynı hisleri beslemesi amacıyla yapılan yazılı bir dua, talep, yalvarış yöntemidir.

 

 

Aşk vefkini siz üzerinizde taşırsınız ve sevdiğiniz kişiye modern anlatımla sürekli manevi bir enerji gönderirsiniz. Üzerinizde taşıdığınız bu vefkin sevdiğiniz kişiye gönderdiği manevi enerjiyle aranızda bir elektriklenme başlar. İlişkinin devamı size ve sevdiğiniz kişi arasındaki sevgi-saygı ölçülerine bağlıdır. Başka bir ifadeyle vefk aranızdaki ilişkiyi başlatır. İlişkinin devamı ve sürdürülebilirliği sizlerin tavır ve davranışlarınıza bağlıdır.

Aşk vefkinin etkisi büyüde olduğu gibi geçici değildir. Vefk, kişinin iradesinde zorlayıcı bir etki oluşturmadığı için geçici bir etkiden de bahsedilemez. Diğer taraftan, vefkin tutup-tutmaması da söz konusu değildir. Tutup-tutmama ifadesi büyü için kullanılır. Vefk büyü değildir. Vefk, olmasını istediğimiz bir talep için yapılan bilinen en etkili yazılı dua şeklidir.
 

EN ETKİLİ AŞK BÜYÜSÜ

Bir kişinin size olan hislerinin (aşk, sevgi, ilgi, cinsellik, vb.) artmasına yönelik olarak yapılacak bir çok yöntem vardır. Küçük bir araştırmayla karşınıza yüzlerce tarif, yöntem, uygulama çıkacaktır. Hatta bu yöntemleri herkesin uygulayabileceğine dair ifadelerle bile karşılaşmak mümkündür. Bu yöntemlerin büyük bir çoğunluğu gerçek olmamakla birlikte diğerleri de büyü niteliği taşımaktadır ki, doğrudan kişinin iradesine müdahale edilerek yapılan yöntemlerdir.

aşk vefkleriBilinmesi gereken ilk husus, herkesin büyü yapamayacağıdır. Büyü yapabilmek için özel yetenekler, bilgi ve uzmanlık gerekir. Bu tür çalışmaları yapma girişiminde bulunan bir çok kişinin zarar gördüğünü özellikle hatırlatmak isteriz. Diğer taraftan da büyü ve büyüyle etkilemeye şiddetle karşı olduğumuz bilinmelidir.

Büyü yaparak, kişinin iradesine zorla müdahale edilerek başlayacak bir aşkın geleceğinin olmayacağı ve eninde-sonunda büyünün etkisinin kaybolmasıyla ilişkinizin hüsranla son bulacağı bilinmelidir. Öte taraftan, zorla sizi sevecek bir sevgiliyle yaşamak ne bu dünyada ne de ahirette huzur vermeyecektir.

Her insan yaratılışı gereği, Allah‘ın verdiği hisler doğrultusunda sever, aşık olur, hayatını sevdiği insanla birleştirmek ve onunla ömür boyu mutlu bir beraberlik yaşamak ister. Gönüle düşen bu ateş gittikçe hararetlenir ve yakmaya başlar. Samimi niyetle yaşanan bu sevginin karşılığını göremiyorsanız, çaresizlik dayanılmaz bir hâl alır. Dayanılmaz olan bu çaresizlikten bir an önce kurtulmak için bir dala tutunmak gerekir. İşte bu noktada tutulacak tek dal, gönlünüze bu ateşin düşmesine izin veren Yüce Allah‘tan başkası olmamalıdır. En etkili yöntem büyü değil AŞK VEFKİ‘dir.

 

İLGİSİZ ERKEĞİ KENDİNE AŞIK ETME BÜYÜSÜ

Perşembeyi cumaya bağlayan gece niyet ederek 8 defa yasin suresi okunur. Yasin suresının arkasından yıne 4 kere:

Sübhânel müneffisi an külli medyûnin sübhânel müferrici an külli mahzûnin sübhâne men ceale hazâinihü beynel kâfi ven nûnü sübhâne men izâ erâde şeyen en yekûle lehü kün fe yekûnü yâ müferricü ferric yâ müferricü ferric yâ müferricü ferric annî hemmî ve ğammî feracen âcilen bi rahmetike yâ erhamer râhimîne ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.

Okunur.

Defelarca denenmıştır 5 kere okuyun sonuç alamazsanız bır daha kı hafta bır kere daha okuyun.

GÜÇLÜ AŞK BÜYÜSÜ İÇİN

Aşağıdaki duayı yanan bir mum üzerine okursanız o kişi sizi ölene kadar aşık olur. Bu aşk için yapılan en etkili zararsız büyülerden birisidir. Nasıl yapacağınızı açıkladık çok da kolaydır. Aşağıdaki duayı mum üzerine filan kişide benim aşkımdan yansın bir an evvel bana dönsün deyim yakılır okunur bu dua. Bu tertibi uyguladığınız kişi nerde olursa olsun döner gelir ve ölene denk sever denedim gerçekten çok tesirli. Kerime şöyledir:

ve elgaytü aleyke mehabbeten mini”.

KOCANIZI SİZE YENİDEN AŞIK ETMEK İÇİN

Dua edilirken 7 defa “Yâ Vehhâb” denilirse dua kabul olunur.

Bir dilek için veya düşmandan halas olmak, geçim sıkıntısından kurtulmak, kazancını bereketlendirmek veya manevi yolculukta öne çıkan engelleri kaldırmak için 3 veya 7 gün geceden sonra abdest alınarak 2 rekat namaz kılınır. Namazdan sonra baş açık, eller ilahi dergaha kaldırılarak 100 defa “Yâ Vehhâb” diye Cenab-ı Hakk zikredilir. Ondan sonra istek ve ihtiyaç ne ise söylenir.

Bu ismin adedi 14, saati zühredir. Vird edinenler muratlarına nail olurlar.


İSTEDİĞİNİZ BİRİNİ SİZE DELİ DİVANE AŞIK ETMEK İÇİN 

Dilediğiniz kişinin size deli divane olarak aşk ile candan bağlanması için yapılır. Aşağıdaki maddeleri sırası ile yapınız.

1. 3 Kere İhlas Suresi 7 Kere Fatiha Suresi

2. 3 kere Ayetel Kürsi, Nâs Suresi ve Felâk Suresi

3. 100 Kere Elhamdülillah(Hamd Olsun Allaha)

4. 7 Kere;

Bismillahirrahmanirrahim.

Lâ ilâhe illa ente sübhâneke innî küntü minezzâlimiyn.Rabbî amiltü sûen zalemtü nefsî ve ente Erham’ür-Rahımîn.* Sübhanallahü vel hamdü lillâhi ve lâ ilahe illallâhü vallâhü ekber* ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyül aziym.